Muutos

Kuinka helposti sinä teet muutoksia elämässäsi?

Monet pelkäävät muutosta, ja se on ihmiselle täysin luonnollinen psykologinen reaktio – onhan muutoksessa usein kyseessä jokin uusi ja tuntematon, mukavuusalueelta poistuminen. Epävarmuus on tunne, jota pelätään. Saatetaan pysytellä väärässä työpaikassa, parisuhteessa, kaupungissa tai koulutuksessa vain siksi, että muutos tuo mukanaan epävarmuuden tulevasta. Vaikka muutos on usein hyväksi, voi sen tekeminen olla vaikeaa – teinkö nyt oikean päätöksen ja entä kadun tätä vielä? Mitä muut tästä ajattelevat tai mitä edes itse ajattelen? Minä olen sitä mieltä, että jos johonkin asiaan ei elämässä ole pidemmän päälle tyytyväinen, on silloin muutoksen aika. Tyytyäkkö mielummin tuttuun ja turvalliseen, mutta ei onnellisuutta tuovaan,

vaiko kokeilisi jotain uutta josta voi koitua vaikka mitä hienoa?

Omassa elämässäni olen kokenut paljon muutoksia ja koen, että pääsääntöisesti niistä on tullut positiivisia vaikutuksia elämään. Viime vuosi varsinkin on ollut oikea muutosten vuosi, joka on ollut kaikin puolin kasvattava ja opettava. Teen tarvittavia muutoksia elämässäni omaa hyvinvointia ajatellen sekä siksi, että en halua myöhemmin joutua katumaan jotain mitä jätin pelon takia tekemättä.

Ajatus muutoksesta lähtee yleensä siitä kun kokee, että joki asia elämässä ei vaan tunnu hyvältä ja oikealta. Ihmisellä on usein mielessä jokin päämäärä, joka muutoksella halutaan saavuttaa. Epävarmuus, muiden mielipiteet ja heikko itseluottamus voivat olla esteitä muutoksen toteutuksella. Muutoksen teossa kyse on monesti jostain uudesta ja tuntemattomasta, ja tällaisissa tilanteissa aivot yrittää suojella meitä pitämällä meidät tutussa ja turvallisessa. On siis aivan luonnollista ja normaalia, että suure elämänmuutokset tuovat mukanaan myös pelkoa. Kuitenkin aina sisimmissään ihminen tietää, mikä on itselle hyväksi. Muutoksiin liittyy usein myös riskejä. Elämässä on toisinaan hyvä sietää epävarmuutta ja hypätä tuntemattomaan, sillä tällä tavalla voit kasvaa ja kehittyä ihmisenä.

Epäonnistumisen pelko on yksi ihmisen lamauttavimmista tunteista.